Blz. 12 plaatsen van nestkast

 
 Plaatsen van nestkasten
 
 
 Gierzwaluwen zijn zeer plaats getrouw. Na 7000 km vliegen weten ze blindelings dat ene nest terug te vinden dat ze eind juli
 
 van het jaar daarvoor achterlieten. Is dit nest door welke oorzaak ook verdwenen is dat dramatisch voor de gierzwaluw. Hij blijft
 
 op de plek rondvliegen waar het nest eens was. Ze zijn niet inventief genoeg om snel een nieuwe broedplaats te vinden. Het duurt
 
 soms een jaar en in deze tijd komen gierzwaluwen niet aan broeden toe.
 
 Wanneer u kasten gaat plaatsen kies dan steeds de koele kant van uw huis, dus op het noorden of oosten. Een vrije aanvliegroute
 
 naar de nestplaats is belangrijk. Bomen, struiken, een uitstekend balkon, openslaande ramen e.d. kunnen de toegang tot het nest
 
 belemmeren. Omdat de gierzwaluw zich door hun lichaamsbouw moeten laten vallen om snelheid te kunnen maken moet de
 
 nestgelegenheid minimaal 2,5 meter hoog geplaats worden.
 
  
 
 
 Gierzwaluwdakpannen 
 
 
 Lang zijn speciale dakpannen gebruikt om gierzwaluwen toegang te verschaffen tot de ruimte onder de pannen om daar te nestelen.
 
 Dit wordt nu in de meeste gevallen afgeraden.
 
 De meeste daken op het zuiden blijken niet langer geschikt voor gierzwaluwnesten. De steeds verbeterde isolatiewaarden van
 
 het moderne dakisolatie, houdt op warme, zonnige dagen steeds meer warmte vast. Daardoor loopt de warmte onder de pannen
 
 zo hoog op dat er temperaturen van 60 graden en meer worden gemeten op het noorden.
 
 Vogels hebben geen zweetklieren dus kunnen ze zichzelf moeilijk koel houden. Als in de broedruimte 35°C wordt gemeten,liggen     
 
 de jongen al met uitgespreide vleugels en een wijd open gesperde bek, plat op de bodem van het nest om hun warmte kwijt te
 
 raken. Wordt het nog warmer dan sterven de nog blinde jongen op het nest. Jongen van meer dan 10 dagen hebben de ogen      
 
 open en zullen de nestplaats proberen te verlaten en ook dat overleven ze meestal niet. Ook de eieren sterven af want als het te
 
 warm wordt in de broedruimte, verlaten de broedvogels de nesten en laten de eieren langere tijd onbedekt waardoor de eieren
 
 verdrogen. Deze problemen zullen nog verder gaan toenemen door het warmer worden van de zomers als gevolg van de
 
 opwarming van de aarde.
 
 
 Pas uitsluitend gierzwaluwdakpannen toe op daken op het noorden met een hellingshoek van 45°C of steiler
 
 en die NIET ZIJN GEISOLEERD       
 
 
 In de praktijk zullen alleen daken van kerken, kastelen e.d. nog geschikt zijn. Bij zo'n grote bouwmassa is er geen winst te  behalen
 
 door het dak te isoleren. 
 
 
                                                                                          Home