Blz. 13 Lokken met geluid

 
 
 Ook wanneer de gierzwaluw nog niet bij uw woning broedt kunt U kasten aan uw huis hangen in de hoop dat de vogels daar komen
 
 nestelen. Vaak wordt dan gebruik gemaakt van gierzwaluwgeluiden om de vogels te lokken. 
 
 Voor meer informatie over lokken, kijk onder:    De gierzwaluw .... lokken van gierzwaluwen. 
 
 Informatie hierover kunt u aanvragen bij  Gierzwaluwbescherming Nederland of de plaatselijke werkgroep. Wanner u rekening
 
 houdt met enkele tips wordt de kans dat een gierzwaluw in uw buurt komt broeden aanzienlijk vergroot. 
 
 
 Tips
 
 
 Het beste is natuurlijk om tijdens de bouw of verbouwing al rekening te houden met de huisvesting van gierzwaluwen:
 
 
 * laat voldoende ruimte tussen de onderste rij pannen en de dakgoot.
 
 * plaats op de uiteinde van de nok geen afsluitende nokvorst, maar laat de nok open.
 
 * vervang oude pannen niet door teervilt (shingles)
 
 * tik de loodslabben niet helemaal aan.
 
 * maak overstekken aan het dak en spaar daaronder kleine holtes uit (zorg er wel voor dat ze niet in de spouw kunnen vallen) 
 
 
 
 Misverstanden
 
 
 Een gierzwaluw vervuilt (bijna) nooit de muren van uw woning, zoals de huiszwaluw en de boerenzwaluw wel doen. Vogelpoep
 
 vindt U niet op de grond onder het nest, soms ziet U een minimaal poepstreepje op de muur.
 
 Een overdaad aan nestmateriaal is evenmin aanwezig bij gierzwaluwen. Het enige nestmateriaal dat ze verzamelen plukken ze
 
 al vliegend uit de lucht: strootjes, veertjes, spinrag en ander zwevend spul om daar met speeksel een nestkommetje te maken.
 
 
 
 Geduld  
 
 
 Gierzwaluwen onder uw dak kan allemaal wel even duren, soms wel een paar jaar, want ze komen niet op bestelling. Maar als
 
 gierzwaluwen eenmaal een plekje gevonden hebben, heeft U er jarenlang plezier van.
 
 
                                                                                         Home