Blz. 15 Informatie en adressen

 
 
 Informatie en adressen:
 
 
 Zwaluwen, adviesbureau op non-profitbasis
 
 Zundertseweg 84, 4707 PB Roosendaal.
 
 Telefoon: 0165-535810 of 06-36436572.
 
 Tijdens het broedseizoen bereikbaar van 7.00 tot 24.00 uur.
 
 Internet: www.zwaluwen.info
 
 
 Gierzwaluwbescherming Nederland
 
 Secretariaat: Trudy du Chattel, Buitenzorg 18, 1181 PB Amstelveen
 
 Telefoon 020-6451130.
 
 E-mail: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
 
 
 Lid of donateur wordt men door overmaking van € 15.00 op rekening 9145004 t.n.v. Gierzwaluwbescherming Nederland in
 
 Amersfoort onder vermelding van volledige naam en adresgegevens of via de internetsite.
 
 
 Harrie van Berkel 
 
 www.gierzwaluwkoloniekortehoefstraat.nl
 
 
 Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk
 
 www.gierzwaluwoisterwijk@gmail.com
 
 
 Vogelbescherming
 
 Boulevard 12  3707 BM Zeist
 
 Telefoon 030-6937700
 
 www.vogelbescherming.nl
 
 
 Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV
 
 Meldkamer nestverstoringen in het broedseizoen
 
 Telefoon: 030-6692640 (groendesk) 

 E-mail: aid-groendesk@minlnv.nl
 
 (buiten kantooruren: 015-5466230)
 
 
 Foto's:            Henk Haans, Gierzwaluwkolonie Haarlem, Raymond Klaassen, UK, Hein Verkade, Harrie van Berkel.
 
 
 Bron:              Gierzwaluwbescherming Nederland
 
 
 Literatuur:      Marjos Moermans:         "Gierzwaluwen en Nestkasten"     en    "Bouwen voor gierzwaluwen".
 
 
                         Marjo van der Lellie:      "Gierzwaluwen & Bouwprojecten in Amersfoort.
                                                                                
 
 
 
                                                                               Home