Blz. 3 Een bijzondere vogel.

   
 
 De gierzwaluw ( Apus apus ) :  een bijzondere vogel.
 
 Waarom spreekt deze vogel veel mensen aan ?
 
 In ieder geval heeft het te maken met een 'zomergevoel'. Op warme zomeravonden kun je deze vogels horen en zien, luid
 
 schreeuwend, in hoog tempo elkaar najagen door de straten van stad of dorp. Of hoog in de lucht vliegend op zoek naar insecten.
 
 Hun geluid hoort bij de zomer.     hier 
 
 
 Gierzwaluwen zijn maar 100 dagen in Nederland. Ze behoren tot de snelste vogels en leggenAfbeelding invoegen
 
 gigantische afstanden af, ook al omdat ze continu blijven vliegen. 
 
 Zelfs eten en slapen gebeurd al vliegend. Maar voor broedgelegenheid zijn ze afhankelijk 
 
 van ons en daar door ook meer kwetsbaar.
 
 
 Speciaal, spannend en kwetsbaar........misschien wordt ook hierdoor onze interesse opgewekt?
 
 
 
 
 foto UK 
 
  
 Dit schrijven  
  
 heeft tot doel u informatie over kenmerken, leefwijze en gedrag van de gierzwaluw te geven om daardoor uw interesse op te
 
 wekken om deze bedreigde soort helpen beschermen. Ten slotte zijn alle gierzwaluwen in Europa beschermde vogels! 
 
  
 Naam  
  
 De gierzwaluw is ondanks zijn naam eigenlijk geen echte zwaluw, net zoals spitsmuizen en vleermuizen geen echte muizen zijn. 
 
 De gierzwaluwfamilie behoort tot de orde van de Apodiformes. De wetenschappelijk  naam is Apus apus.  Apuos komt uit het
 
 Grieks en betekent pootloos. De gierzwaluw heeft natuurlijk wel poten, maar het zichtbare gedeelte is erg kort. 
 
 De Nederlandse naam  gierzwaluw is waarschijnlijk afgeleid van het werkwoord 'gieren', dat schreeuwen of gillen betekent.
 
 De gierzwaluw heeft in Europa twee familieleden: de Alpengierzwaluw (Apus melba) en de
 
 Vale gierzwaluw (Apus pallidus). Deze twee familieleden worden sporadisch als dwaalgasten in Nederland gezien. 
   
 'Onze' gierzwaluw (Apus apus) legt eieren en brengt jongen groot in heel Europa, van het Middellands Zeegebied tot in
 
  Lapland, Siberië en Kazachstan.   
 
 
                                                                                    Home