Blz. 5 Verschillen met

 
 
 Verschillen met boeren-, huis- en oeverzwaluwen:
                                                                                                                                                                                                                                    gierzwaluw                                              foto's UK
Afbeelding invoegen 
 Gierzwaluwen zijn groter dan deze in Nederland voorkomende 'echte' zwaluwen.
 
 Deze zwaluwen zitten regelmatig op hoogspanningskabels, prikkeldraad, daken
 
 en in het riet. Gierzwaluwen zie je nooit ergens zien zitten. 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                               boerenzwaluw                 
Afbeelding invoegen
 De Boerenzwaluw is 17 - 21 cm lang, heeft een
 
 blauwzwarte glanzende bovenkant, een lichte onder-
 
 kant met een blauwzwarte borstband, keel en
 
 voorhoofd zijn roodbruin van kleur. De lange spitse
 
 vleugels en de diepgevorkte staart met zeer dunne
 
 punten zijn kenmerkend. Ze maken een komvormig
 
 nestje van modder verstevigd met plantenmateriaal en laten dit opdrogen. Dit wordt meestal
 
 gemaakt tegen balken of uitstekende delen aan de binnenkant van boerenschuren, in stallen
 
 of onder bruggen en duikers.
 
 
                                                   oeverzwaluw
Afbeelding invoegenDe oeverzwaluw is 12 - 13 cm lang, heeft een dof grijsbruine bovenkant en een witte
 
onderkant, de donkere borstband is duidelijk afgetekend. De staart is kort en duidelijk
 
gevorkt. Ze graven hun nest in verticale zandige oevers van rivieren, meren in zand-
 
afgravingen. De lichtoplopende nestgang is bijna een meter lang, deze eindigt in een
 
kommetje waarin de oeverzwaluw zijn nest maakt.   
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                       huiszwaluw                                foto UK
Afbeelding invoegen 
De huiszwaluw is 13.5 - 15 cm lang, heeft een zwarte bovenkant en een heel duidelijke
 
 witte stuit, heeft en zwarte kruin en een glanzend blauwe mantel en schouderveren.
 
 De staart is kort, zwart van kleur en licht gevorkt. Op de grond vallen de bevederde
 
 poten op. Ze bouwen een gesloten, bol nest van modder onder overhangende daken
 
 van woningen of onder bruggen.
 
 
                                                                                        Home