Blz. 6 De leefwijze in het

 
 De leefwijze in het kort
 
 
 Gierzwaluwen zijn trekvogels die altijd, dag en nacht, vliegen!  Slechts 3 maanden, grofweg in mei, juni en juli zijn ze in
 
 Nederland om zich hier voort te planten. De rest van het jaar vliegen ze boven het zuiden van Afrika. Vooral 's morgens 
 
 en 's avonds zie je bij ons in groepen rond huizen en gebouwen vliegen, elkaar schijnbaar achtervolgend, onder het
 
 kenmerkende 'srie-srie geschreeuw'. Ze voeden zich al vliegend met aeroplankton (vliegende insecten en zwevende spinnetjes).
 
 Niet alles wat voorbij komt wordt verorberd. In een fractie van een seconde onderscheiden ze de eetbare zweefvlieg van de met
 
 angel uitgeruste bij. Ze drinken door met de snavel water te scheppen tijdens een lage vlucht over een wateroppervlakte.
 
 De niet-broedende vogels rusten waarschijnlijk op een hoogte van zo'n 2 à 3 kilometer in een soort halfslaap. In de
 
 avondschemering verzamelen zij zich om vervolgens samen op te stijgen.
 
 
 
 Terug in Nederland
 
 Eerst komen de mannetjes eind april in Nederland terug en zoeken dan snel hun oude nestplaats op. De vrouwtjes komen vaak 
 
 wat later en vliegen ook naar de bekende plek. Daar ontmoeten de vogels elkaar weer. Vervolgens begint het spel van
 
 herkenning en hernieuwde partnervorming. Dit gebeurt door elkaar na te jagen onder veel geschreeuw waardoor ze elkaars
 
 geluid weer herkennen. Het blijkt dat mannetjes een ander geluid maken dan vrouwtjes. Na de herkenning wordt gezamenlijk 
 
 het nest geschikt gemaakt om eieren te leggen en te gaan broeden. Ze zijn dan veel samen op het nest, waar ze elkaar  
 
 veelvuldig poetsen. Dat is ook de tijd voor baltsvluchten, soms met schijnparingen, misschien wel echte paringen! 
 
 
 
 Nesten 
 
Afbeelding invoegen Gierzwaluwen zitten allen op het nest om te paren, eieren te leggen, te broeden en de
 
 jongen te verzorgen. Ze maken hun nest in bestaande onvolkomenheden van 
 
 gebouwen: onder kapotte pannen, los geraakte loodslabben, in gaten in muren en achter
 
 en onder dakgoten en boeidelen.    
 
                   Gierzwaluwen top 10.                                                                                  
 
 Ook maken ze veel gebruik van houten nestkasten en  van ingebouwde houtbeton kasten.  
 
 Zie blz. 11 en 12. 
 
 Er wordt een eenvoudig nest gemaakt, omdat ze afhankelijk zijn van wat er in de lucht aan
 
 nestmateriaal zweeft. Veertjes, sprietjes, vlindervleugels. Alles wordt met speeksel tot een 
 
 komvormig nestje van ongeveer 10 cm doorsnede en 2 cm hoogte samengekleefd. Als ze de
 
 kans krijgen maken ze ook graag gebruik van nestmateriaal van een nabij broedende huismus of spreeuw. Het hele
 
 broedseizoen wordt aan het nest gewekt.     
                                                                                                                        
 
 
                                                                              Home