Blz. 9 Trekvogel

 
 
 Trekvogel 
 
 
 Het is eind juli als de meeste nestverlaters, soms samen met oudere vogels, aan de 7000 km lange, pittige tocht
 
 naar zuidelijk Afrika beginnen.
 
 
 
 
 Begin augustus zijn bijna alle gierzwaluwen uit Nederland vertrokken om pas eind april van het volgende jaar terug te keren. 
 
 Ze komen midden september (tot eind november) aan in hun winterleefgebied. Gedurende onze herfst en winter verblijven ze
 
 in Afrika, ver voorbij de evenaar. Ze volgen de natte moesson (regentijd) om aan hun insectenvoedsel te komen. Deze tijd wordt
 
 gebruikt om te ruien. Het oude verenpak wordt (altijd maar vliegend) vervangen.  Aan paarvorming wordt daar niet gedaan.
 
 In Zwitserland is een geringde gierzwaluw 21 jaar achter elkaar in dezelfde nestkast teruggekeerd. Hij had toen een afstand
 
 afgelegd die gelijk was aan 97 keer de aarde rond.
 
 
 Bedreigingen
 
 
 Als de gierzwaluwen de grote trektocht ondernemen zijn ze overgeleverd aan vele bedreigingen. Boven de Alpen en de Pyreneeën
 
 kunnen ze overvallen door een onverwachte weerverslechtering. In zuidelijke landen zijn er bovendien jagers en vogelvangers die
 
 het op hun leven hebben gemunt. Op grote hoogte kunnen vliegtuigen 's nachts slachtoffers maken. Ook voedselschaarste
 
 onderweg kan voor problemen zorgen.
 
 Ondanks de vele gevaren die de gierzwaluwen tegenkomen tijdens hun trektocht van en naar hun overwinteringsgebied is de
 
 grootste bedreiging voor de toekomst van de gierzwaluw de geleidelijke verdwijning van geschikte broedgelegenheden.
 
 Oude gebouwen worden gesloopt of gerenoveerd, gaten en spleten in muren worden gedicht en scheefliggende dakpannen
 
 worden vervangen. Deze werkzaamheden worden soms zelfs tijdens de broedperiode uitgevoerd. Dit leidt tot een systematische
 
 vernieling van nesten., waardoor complete kolonies uit het straatbeeld verdwijnen. Nieuwbouw komt er voor in de plaats en de
 
 gierzwaluwen vinden geen plaats meer waar ze kunnen nestelen en hun jongen kunnen grootbrengen.     
 

                                                                                                                               Home