herstructurering Groeseind


 

De wijk Groeseind is gelegen aan de noordrand van het centrum van Tilburg. In de periode 2008 – 2012 worden er ± 600 huurwoningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen er ± 600 nieuwe koop- en huurwoningen.

In de Pietersbuurt gelegen in de wijk Groeseind, huist al jaren een grote kolonie gierzwaluwen.
Aangezien door de sloop van de woningen broedgebieden van de gierzwaluwen verdwijnen en al verdwenen zijn , is het verplicht ( artikel 11 Flora – en faunawet ) om dit verlies te compenseren in de nieuwe wijk door het plaatsen / inbouwen van nestkasten.
 
Op donderdag 12 november 2009 is er een bijeenkomst geweest met diversen genodigden.
 
Projectleider gemeente Tilburg
Wim Sloot
Bureau De ZwarteHond Jeroen de Willigen
Stedenbouwkundige gemeente Tilburg Marc Olthuis
Ecoloog gemeente Tilburg Kirstie Zwaard
Diversen architecten en ontwikkelaars  
Gierzwaluwbescherming Harrie van Berkel www.gierzwaluwkoloniekortehoefstraat.nl

In deze bijeenkomst is besloten dat er in de Pietersbuurt 100 nestkasten worden ingebouwd. Op welke plaatsen wordt nog bekeken.

Wie ben ik, en wat is mijn doel ?
Ik ben Harrie van Berkel lid GBN GierzwaluwBescherming – Nederland. Onder mijn pannendak huist al jaren een paartje gierzwaluwen. Bij dit nest heb ik een camera geplaatst en kan zo alles volgen wat er op het nest gebeurd. Afspraak is dat ik deze gegevens uitwissel met GBN .

Mijn doel is om de gierzwaluwen die door de sloop hun nest zijn kwijtgeraakt een nieuw onderkomen aan te bieden. Ik heb aan de voorkant in de gootomlijsting 8 invlieg openingen gemaakt. Met het afspelen van een CD met gierzwaluwgeluiden probeer ik de aandacht van de vogels te trekken. In het tweede seizoen (2009) hebben twee koppels regelmatig in twee nestgelegenheden overnacht. Aan de achterkant hangen 7 nestkasten van het type Zeist. Dit (eerste) seizoen hebben regelmatig gierzwaluwen de kasten bezocht maar nog niet overnacht. Deze Zeist kasten zijn voorzien van een camera. Op dit moment gebruikt een koolmees een kast om te overnachten.
Nu maar afwachten of deze bewoond worden, en van hieruit de nieuwe nesten in de Pietersbuurt gaan gebruiken.
In maart 2010 heb ik in mijn zijgevel 10 gaten geboord. Achter deze gaten heb ik op zolder 10 observatiekasten gehangen. In een van deze kasten zit een luidspreker waarmee ik regelmatig gierzwaluwlokgeluiden laat horen.
 
Home