wordt lid GBN

 

 

Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt u lid of donateur worden van GBN door overmaking van    € 15,- op postrekening nr. 9145004 t.n.v. Gierzwaluwbescherming - Nederland te Amersfoort. 
 
Het Bulletin wordt automatisch toegezonden. Donateurs kunnen desgewenst aangeven geen prijs te stellen op het verenigingsblad. 
 
Geef je op als lid of donateur.
 
Gierzwaluwbescherming - Nederland
penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl.
 
 
 
                                                                                                            Home